کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
تعداد مقالات: 8
3. ارزیابی عملکرد سیستم و زیر سیستم های تهویه قطار های مترو تهران به کمک مدل تحلیل پوششی داده های ارتباطی فازی سه مرحله ای

دوره 15، شماره 44، بهار 1396، صفحه 117-157

10.22054/jims.2016.7340

سید علیرضا میر محمد صادقی؛ مهدی مغان؛ مهدی کشاورز؛ مهرنوش کشاورز؛ فاطمه خواجه نوری


5. تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک عملکرد سیستم تولید

دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 137-163

10.22054/jims.2016.3913

مهران خلج؛ امیر حسین خلج؛ جلال طالبی


7. تعیین نقاط حساس نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با استفاده از تحلیل درخت خطا(FTA2)

دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 45-71

سید علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خرم روز