تخصیص مازاد سیستم سری - موازی با هدف بیشینه در دسترس‌پذیری با در نظر گرفتن نرخ‌های خرابی و تعمیر غیر نمایی

سید علی میرنژاد؛ پرهام عظیمی؛ احمد یوسفی هنومرور

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، ، صفحه 151-180

https://doi.org/10.22054/jims.2019.27575.1947

چکیده
  در این نوشتار، مسأله تخصیص مازاد سیستم سری - موازی، برای بیشینه کردن سطح دسترس‌پذیری سیستم با در نظر گرفتن محدودیت بودجه، وزن، حجم و بیشترین و کمترین تعداد عناصر تخصیص یافته به هر زیرسیستم مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری اصلی تحقیق لحاظ کردن نرخ خرابی و تعمیرپذیری اجزاء در فرآیند بهینه‌سازی با نرخ‌های خرابی و تعمیر غیر از تابع ...  بیشتر

مدلی برای بهینه سازی زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم‌های چند جزیی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

آرمان ساجدی نژاد؛ میثم لطفی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، ، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22054/jims.2019.15312.1543

چکیده
  در این مقاله یک مدل بهینه زمانبندی نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه غیر ادواری برای سیستم‌های چند جزیی (سری - موازی) ، بر مبنای حداکثر قابلیت دسترسی اجزای سیستم (که تعیین بازه بازرسی بهینه را به همراه دارد) ارایه شده است. همچنین در این مقاله علاوه بر تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز سیستم و ارضای سایر محدودیت‌های سیستمی (فعالیت‌های ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد سیستم و زیر سیستم های تهویه قطار های مترو تهران به کمک مدل تحلیل پوششی داده های ارتباطی فازی سه مرحله ای

سید علیرضا میر محمد صادقی؛ مهدی مغان؛ مهدی کشاورز؛ مهرنوش کشاورز؛ فاطمه خواجه نوری

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، ، صفحه 117-157

https://doi.org/10.22054/jims.2016.7340

چکیده
  توسعه شبکه مترو، گستردگی روز افزون و پیچیدگی های ذاتی مدیریت آن، ضرورت نگاه علمی و استفاده از تجربیات ودانش روز دنیا در خصوص نگهداری و تعمیرات را اجتناب ناپذیر ساخته است. بخش عمده ای از تجهیزات شبکه مترو وقطار های آن را تجهیزات تعمیر پذیر تشکیل می دهند که درصد قابل توجهی از منابع مالی و انسانی سازمان را به خودمعطوف می سازند .هدف این ...  بیشتر

زمانبندی تعمیرات و جایگزینی پیشگیرانه چند هدفه فازی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح

رضا علیخانی؛ محمود صارمی

دوره 14، شماره 43 ، دی 1395، ، صفحه 79-108

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7031

چکیده
  زمانبندی تعمیرات و جایگزینی پیشگیرانه یکی از مهمترین موضوعات در ادبیات مهندسی قابلیتاطمینان و تعمیرات سیستم می باشد . اهمیت این موضوع در سیستمهای سری که باتوقف یک جزءکل سیستم نیز متوقف می شود بیشتر مشهود است. هر چند تلاش  برای زمان بندی  دوره ای کارا برایهمه اجزا یک سیستم در حالی که دارای اهداف متضاد هست کار ساده ای به نظر نمی ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک عملکرد سیستم تولید

مهران خلج؛ امیر حسین خلج؛ جلال طالبی

دوره 14، شماره 40 ، فروردین 1395، ، صفحه 137-163

https://doi.org/10.22054/jims.2016.3913

چکیده
  سیستم های تولید همواره با ریسک های مختلفی از جمله ریسک توقف و از کار افتادگی روبرو هستند. تجزیه و تحلیلریسک عملکرد سیستم تولید، در حالی که داده های واقعی و مناسب در دسترس نیست باعث بروزخطا در پیش بینیپارامترها و سبب تصمیمگیری غلط خواهد شد. شرایط عدم قطعیت حالتی است که داده های مناسب برای تصمیمگیریوجود ندارد و در حالتی خاص از عدم قطعیت ...  بیشتر

یک مدل برنامه‌ریزی دو هدفه برای یک سیستم تولید- توزیع یکپارچه و حل با استفاده از الگوریتم ژنتیک رتبه‌ای

ساسان خلیفه زاده؛ مهدی سیف برقی

دوره 12، شماره 34 ، مهر 1393، ، صفحه 63-88

چکیده
  هدف این مقاله، ارایه یک سیستم تولید- توزیع یکپارچه با مراکز تولید و مراکز توزیع چندگانه در حالت مجاز بودن کمبود است. برای جابجایی محصولات، چند نوع سیستم حمل با قابلیت اطمینان متفاوت در نظر گرفته شده است. مدل پیشنهادی، یک مدل عدد صحیح ترکیبیاتی دو هدفه است. تابع هدف اول، کمینه سازی هزینه سیستم و تابع هدف دوم بیشینه سازی قابلیت اطمینان ...  بیشتر

تعیین نقاط حساس نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با استفاده از تحلیل درخت خطا(FTA2)

سید علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خرم روز

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، ، صفحه 45-71

چکیده
  تجارب نشان داده است که مهمترین عامل نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز، شیرهای بکار رفته شده در آنها می باشند. نشتی گاز در محیط صنعتی می تواند عواقب وخیم جبران ناپذیری داشته باشد. بنابراین لازم است مسئله ایمنی اینگونه محیطها مورد توجه جدی قرار گیرد. به منظور شناسایی این عوامل ابتدا لازم است اهمیت جلوگیری از وقوع حوادث و پیشگیری آن با ...  بیشتر

شبیه سازی قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیک بوئینگ 747

علی اصغر تنها

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1382، ، صفحه 57-77

https://doi.org/10.22054/jims.2003.7345

چکیده
  از جمله موارد مهمی که ارزیابی و پیش بینی آن می تواند با شبیه سازی انجام پذیرد قابلیت اطمینان است. مقاله ای که در پیش رو دارید نتیجه انجام پژوهشی در مورد شبیه سازی قابلیت اطمینان قطعات و قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیک بوئینگ 747 است. در این پژوهش مدلی در دو قسمت به همراه نرم افزار، ارایه شده است: قسمت اول جهت محاسبه قابلیت اطمینان قطعات ...  بیشتر