کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
تعداد مقالات: 8
1. تخصیص مازاد سیستم سری - موازی با هدف بیشینه در دسترس‌پذیری با در نظر گرفتن نرخ‌های خرابی و تعمیر غیر نمایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2019.27575.1947

سید علی میرنژاد؛ پرهام عظیمی؛ احمد یوسفی هنومرور


3. ارزیابی عملکرد سیستم و زیر سیستم های تهویه قطار های مترو تهران به کمک مدل تحلیل پوششی داده های ارتباطی فازی سه مرحله ای

دوره 15، شماره 44، بهار 1396، صفحه 117-157

10.22054/jims.2016.7340

سید علیرضا میر محمد صادقی؛ مهدی مغان؛ مهدی کشاورز؛ مهرنوش کشاورز؛ فاطمه خواجه نوری


5. تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک عملکرد سیستم تولید

دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 137-163

10.22054/jims.2016.3913

مهران خلج؛ امیر حسین خلج؛ جلال طالبی


7. تعیین نقاط حساس نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با استفاده از تحلیل درخت خطا(FTA2)

دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 45-71

سید علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خرم روز