مدل شبیه سازی پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانک ها با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

مهدی باستان؛ الهه عباسی؛ علی محمد احمدوند؛ رضا رمضانی خورشید دوست

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 257-284

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9113

چکیده
  پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآورمحسوب میشود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجادارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. توسعه محصولات جدید هزینههای بالای تحقیق وتوسعه را به دنبال خواهد داشت و چنانچه این محصولات و خدمات جدید ...  بیشتر

بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی)

نور محمد یعقوبی؛ فاطمه علیزاده

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 225-249

چکیده
  فناوری اطلاعات در کنار مهندسی ژنتیک و دانش هوا فضا، یکی از سه شاخه پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن بشر به شمار می آید. تغییر رویکرد از فناروی مولد به فناوری اطلاعاتی و کاربردهای ناشی از آن بسترهای تحقق الگوی جدیدی از جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی را فراهم آورده است. یکی از تغییرات این الگوی جدید تغییر در شکل و نحوه انتقال منابع در عرصه ...  بیشتر

عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

کامران فیضی؛ تورج صادقی

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 111-128

چکیده
  در این مقاله ابتدا مفاهیم و خدمات بانکداری الکترونیک مطرح می شوند و در ادامه سعی شده تا عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران شناسایی و سپس اولویت بندی گردد. بمنظور تعیین عوامل موثر در ایجاد و گسترش بانکداری الکترونیک از مطالعه تطبیقی و برای تعیین اولویت این عوامل از تحقیقات میدانی – با استفاده از نظر متخصصین ...  بیشتر