برخی از عوامل موثر بر اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت صنعتی در مشاغل مرتبط

لعیا الفت

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1382، صفحه 11-32

https://doi.org/10.22054/jims.2003.7343

چکیده
  در این مقاله که بر اساس طرح پژوهشی مطالعه برخی از عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت صنعتی نگاشته شده عوامل تاثیر گذار بر اشتغال فارغ التحصیلان در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی و همچنین موانع اشتغال متناسب با رشته آنان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه اماری این پژوهش کلیه دانش آموختگان رشته مدیریت صنعتی دانشگاه های دولتی ...  بیشتر

استراتژی صنعت الکترونیک از دیدگاه خبرگان

سیدمحمد اعرابی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1382، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22054/jims.2003.7344

چکیده
  در چارچوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولتمردان و مدیران کلان صنعت علی الخصوص صنعت الکترونیک و به منظور بالندگی و توسعه استراتژی و شناسایی و شناساندن راه رسیدن به اهداف صنعت الکترونیک و نمایندن رهیافت فراگیر اجرای آن از منظر خبرگان، اقدام به تحقیق پیرامون موضوع استراتژی صنعت الکترونیک از دیدگاه خبرگان گردید. این تحقیق یک تحقیق توصیفی ...  بیشتر

شبیه سازی قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیک بوئینگ 747

علی اصغر تنها

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1382، صفحه 57-77

https://doi.org/10.22054/jims.2003.7345

چکیده
  از جمله موارد مهمی که ارزیابی و پیش بینی آن می تواند با شبیه سازی انجام پذیرد قابلیت اطمینان است. مقاله ای که در پیش رو دارید نتیجه انجام پژوهشی در مورد شبیه سازی قابلیت اطمینان قطعات و قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیک بوئینگ 747 است. در این پژوهش مدلی در دو قسمت به همراه نرم افزار، ارایه شده است: قسمت اول جهت محاسبه قابلیت اطمینان قطعات ...  بیشتر

کاربرد متدولوژی برنامه ریزی سیستم های تجاری در توسعه سیستم های اطلاعاتی

کامران فیضی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1382، صفحه 79-93

https://doi.org/10.22054/jims.2003.7346

چکیده
  توسعه سیستم های اطلاعاتی فرایندی طولانی و پیچیده است که از آغاز تا پایان عناصر مختلفی در آن درگیر می شوند. پروژه های ایجاد سیستم به طور وسیعی از منابع مالی، فنی و انسانی بهره جسته و در طول اجرا روش ها، فنون و ابزارهای متنوعی توسط مجریان آنها بکار بسته می شود. بنابراین برنامه ریزی، مدیریت و راهبردی موفقیت آمیز چنین پروژه هایی بدون تبعیت ...  بیشتر