مدل سنجش کیفیت خدمات فنی ارائه شده به صنایع پایین دستی پتروشیمی در مهندسی فروش

میر علی سید نقوی؛ محمد مهدی بحرالعلوم

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، ، صفحه 137-158

چکیده
  یکی از عوامل کلیدی مؤثر در ایجاد تمایز و پیشی گرفتن از رقبا، ارائة مستمر کیفیت برتر بهمشتریان است. رمز موفقیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به کیفیت خدمت بر آورده شده و یاحتی از آن ها پیشی گرفته شود. با توجه به اهمیت کیفیت خدمات در موفقیت سازمان های امروز،هدف از این مقاله، بررسی ابعاد مؤثر بر کیفیت خدمات فنی واحد مهندسی فروش شرکت بازرگانیپتروشیمی، ...  بیشتر

رویکرد تکنولوژیک منابع انسانی: الگویی برای مدیریت واحدهای صنعتی

میر علی سید نقوی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 53-71

چکیده
  مشاغل واحدهای صنعتی و تولیدی که عمدتا به شکل تولید انبوه اداره می شوند به لحاظ میزان تغییر پذیری وظایف و تحلیل پذیری مسئله متفاوت هستند. و همین تفاوت بر نوع عملکرد وظاف مدیریت منابع انسانی آنها تاثیر گذار است. این مقاله با استفاده از الگوی تکنولوژیک پرو به بررسی وظایف مدیریت منابع انسانی در چهار نوع تکنولوژی مهندسی، هنری، تکراری و ...  بیشتر

بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کارآفرینی و ارائه یک رویکرد چند وجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو)

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ احمد ابراهیمی طالقانی؛ آرش بخشا؛ محمد رضا زاهدی

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 107-133

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناخت بهتر فضای کارآفرینی در صنایع خودرو سازی و ارائه مدلی جامع در مورد فرایند شروع به کارآفرینی صورت گرفته است. مدل ارائه شده حاصل از مصاحبه و بررسی موردی کارآفرینان در صنعت قطعه سازی خودرو در ایران بوده و بیشتر حاصل از مشاهده مستقیم شیوه کار کارآفرینان است تا مطالعات تئوریک قبلی. در این مدل شروع به کارآفرینی حاصل ...  بیشتر

توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ مرتضی سلطانی نوه؛ طالب اسدی کرم

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، ، صفحه 115-142

چکیده
  در این مقاله، با بررسی ادبیات نظری، 34 نوع مختلف مدل اندازه گری و مدیریت سرمایه فکری شناسایی و کانون های تمرکز آنها استخراج گردیده است با تعیین این موارد جدولی تشکیل و مدل های مختلف بر اساس تاکید آنها بر اساس تاکید آنها بر عوامل مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. سپس دو مدل به عنوان مدل مبنا برای توسعه مدل جدید انتخاب و نهایتا مدلی جامع ...  بیشتر

الگوی معماری منابع انسانی جهاد کشاورزی

میر علی سید نقوی؛ حمید رضا قاسمی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 153-177

چکیده
  مدیریت منابع انسانی همانند هر موضوع علمی دیگر با رویکردهای جدیدی مواجه می شود که ناشی از الزامات محیط کسب و کار است. از آغاز شکل گیری رشته مدیریت منابع انسانی تاکنون دیدگاهی وجود دارد که معتقد به طراحی شغل در سازمان ها و سپس انطباق افراد با آن شغل است. اما شرایطی کنونی سازمان ها و افزایش اهمیت منابع انسانی به عنوان یک سرمایه دانشی، در ...  بیشتر