نویسنده = اکبر عالم تبریز
تعداد مقالات: 7
2. ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه

دوره 14، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 31-59

10.22054/jims.2016.5707

اکبر عالم تبریز؛ اشکان عیوق؛ مهدیه بنی اسدی


5. فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 55-73

اکبر عالم تبریز؛ محمد باقر زاده آذر


6. ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی TPM (بررسی موردی در شرکت شاسی ساز ایران)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 1-18

اکبر عالم تبریز؛ مریم بهرامی