مدل ارزش‌گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی (مطالعه موردی شهرداری تهران)

محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ عباس عباسی آذر؛ محمد رضا تقوا؛ کامران فیضی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22054/jims.2019.24225.1833

چکیده
  در این تحقیق با ترکیب روش های کمی وکیفی اقدام به تهیه مدلی سه متغیره برای ارزشگذاری خدمات الکترونیک سازمانهای ارائه دهنده خدمات الکترونیکی عمومی و مطالعه موردی سامانه صدور مجوز سالیانه طرح ترافیک که تماما" به صورت الکترونیک عرضه می گردد، شده است. مبنای تدوین مدل مذکور، استفاده از نظرات گروه خبره (با استفاده از روش دلفی)، تعیین روابط ...  بیشتر

توسعه مسئله زمانبندی دروس دانشگاهی با در نظر گرفتن ترجیحات اساتید و دانشجویان و حل آن توسط سیستم‌ پشتیبان ‌تصمیم گیری مبتنی بر الگوریتم تبرید شبیه سازی شده دو هدفه

شقایق وزیری؛ آرش زارع طلب؛ مانی شریفی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22054/jims.2019.29331.1982

چکیده
  جدول زمانبندی درسی، مسئله تخصیص هفتگی یک مجموعه درس و استاد به مکان و زمان بنا بر یکسری محدودیت های سخت و نرم در دانشگاه می‌باشد. در هر نیمسال، مدیران گروه‌های آموزشی برای تولید جدول زمانبندی درسی از جدول‌‌های نیمسال‌های گذشته و روش سعی و خطا استفاده می‌کنند؛ هر چند تغییر سریع نیازمندی‌های دانشگاه در هر نیمسال، محدودیتها و قوانین ...  بیشتر

چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح درصنایع" مورد مطالعه صنعت خودروسازی پارس"

محمدرضا نعمت الله؛ مجید ضماهنی؛ محمدرضا دارایی؛ امیرحسین امیرخانی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، صفحه 65-99

https://doi.org/10.22054/jims.2019.41703.2313

چکیده
  امروزه صنایع خودرو سازی برای بکارگیری مدیریت دانش ،به دستاوردهای علمی روی آورده اند.اما در این فرایند با کاستی هایی روبرو هستند که از جمله آنها می توان به عدم توجه به تجربیات کاری و مهارتهای افراد با تجربه است،.هدف اصلی این تحقیق تعیین چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار می باشد .روش پژوهش حاضرازنظرهدف کاربردی و از لحاظ نحوه ...  بیشتر

مدل ریاضی یکپارچه مسیریابی هواپیماها و زمانبندی خدمه برای خطوط هوایی با تنوع ناوگان و هاب تعمیرات

علیرضا رشیدی کمیجان؛ امین گردانی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، صفحه 101-135

https://doi.org/10.22054/jims.2019.27175.1925

چکیده
  مسائل برنامه ریزی پرواز به طور کلی شامل چهار مسئله ( طراحی برنامه پرواز ، تخصیص ناوگان، مسیریابی هواپیماها و زمانبندی خدمه ) می باشد. در این پژوهش مدلی برای یکپارچه سازی مسیریابی هواپیماها و زمانبندی خدمه برای خطوط هوایی با تنوع ناوگان و هاب تعمیرات ارائه شده است. هدف اصلی مدل ارائه شده تعیین زنجیره‌ی پروازی برای هواپیما‌ها و تخصیص ...  بیشتر

مدلی برای بهینه سازی زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم‌های چند جزیی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

آرمان ساجدی نژاد؛ میثم لطفی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22054/jims.2019.15312.1543

چکیده
  در این مقاله یک مدل بهینه زمانبندی نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه غیر ادواری برای سیستم‌های چند جزیی (سری - موازی) ، بر مبنای حداکثر قابلیت دسترسی اجزای سیستم (که تعیین بازه بازرسی بهینه را به همراه دارد) ارایه شده است. همچنین در این مقاله علاوه بر تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز سیستم و ارضای سایر محدودیت‌های سیستمی (فعالیت‌های ...  بیشتر

توسعه روش طبقه‌بندی دیتاست‌های نامتوازن با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه

امیر دانشور؛ مهدی همایون فر؛ الهام اخوان

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، صفحه 161-183

https://doi.org/10.22054/jims.2019.31226.2036

چکیده
  طبقه‌بندی داده‌ها از مباحث اساسی علم مدیریت است که از رویکردهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. روش‌های هوش مصنوعی از مهمترین روش‌های طبقه‌بندی هستند که اغلب آنها تابع دقت کل را در ارزیابی عملکرد مد نظر قرار می‌دهند. از آنجاییکه در دیتاست‌های نامتوازن، این تابع، هزینه‌ خطاهای پیش‌بینی را یکسان در نظر می‌گیرد، در این پژوهش ...  بیشتر

بهینه‌سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ مریم حمیدی زاده؛ مهدی اصغرزاده

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، صفحه 185-210

https://doi.org/10.22054/jims.2018.27407.1941

چکیده
  تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده، از تصمیمات مهم سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است که برای آن روش‌های مختلفی وجود دارد. اولین روشی که به‌منظور تشکیل و بهینه‌سازی پرتفوی معرفی گردید، روش میانگین-واریانس مارکویتز بود. اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی، فقط ویژگی‌های خاصى از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد ...  بیشتر

مدلی ریاضی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها برای تعیین استراتژی‌های رقابتی با درنظرگرفتن اندازه سازمان و پارامترهای همبسته (کاربرد موردی صنعت بیمه)

حمیدرضا جعفری؛ پریوش ترکی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، صفحه 211-254

https://doi.org/10.22054/jims.2018.25569.1883

چکیده
  از آنجایی که سهم بازار کسب شده به عنوان یک شاخص کلیدی در شرکت‌های بیمه و یک پارامتر از نوع همبسته قلمداد می‌شود، (مجموع سهم بازار کسب شده توسط تمام رقبا بر حسب درصد برابر صد در صد است )، از طرفی حداکثر مقدار قابل کاهش در میزان منابع بکار رفته (ورودی‌ها) جهت رسیدن به مرز کارایی تابعی از میزان بزرگی ورودی می‌باشد، با این حال مدل‌های کلاسیک ...  بیشتر

ارایه چارچوبی یکپارچه جهت تشکیل سبد پروژه‌های سازمان با با رویکرد تلفیقی QFD و ANP در شرایط عدم قطعیت

رضا عباسی؛ ملیحه بینشیان

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، صفحه 255-286

https://doi.org/10.22054/jims.2019.30274.2005

چکیده
  امروزه اساس کار اغلب هلدینگ ها و شرکت‌های پیمانکاری، مبتنی بر پروژه‌هایشان است لذا بخش اعظم درآمدهای آنها در گرو انتخاب و اجرای صحیح پروژه ها می باشد. اصولا ارزیابی و انتخاب پروژه‌ها جهت تشکیل سبد بهینه پروژه سازمان، یک مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره است که با توجه به ماهیت آن و قضاوت‌های ذهنی تصمیم‌گیرندگان، دارای عدم قطعیت و ابهام ...  بیشتر

توسعه مدل برنامه‌ریزی تصادفی برای مسأله انتخاب سبد دارایی چنددوره‌ای

حامد داوری اردکانی؛ اردشیر احمدی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، صفحه 287-315

https://doi.org/10.22054/jims.2017.22059.1769

چکیده
  در این مقاله، به توسعه یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی برای مسأله انتخاب سبد دارایی چنددوره‌ای با درنظرگرفتن هزینه‌های معامله و محدودیت تعداد دارایی پرداخته می‌شود. مدل ارائه‌شده، ضمن تضمین دستیابی به حداقلی از بازده، ریسک را کمینه می‌کند. به منظور تولید درخت سناریوی پارامترهای تصادفی، از تبدیل جانسون و فرآیند نمونه‌گیری در چارچوب ...  بیشتر