نویسنده = سید محمد اعرابی
تعداد مقالات: 7
1. رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان

دوره 8، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 239-277

سید محمد اعرابی؛ رحیم عابدی


3. گونه شناسی دیدگاه ها و الگوهای توانمند سازی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 67-88

سید محمد اعرابی؛ مرجان فیاضی


6. بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارب الکترونیک در ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 65-88

سید محمد اعرابی؛ سهیل سرمد سعیدی


7. تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات servqual

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 1-19

سید محمد اعرابی؛ شهرام اسفندیاری