رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان

سید محمد اعرابی؛ رحیم عابدی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 239-277

چکیده
  این تحقیق الگوی ترکیبی را جهت هماهنگی بین استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی و زیر سیستم های آن؛ شامل استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی تامین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایه در گردش ارائه می دهد. الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین و کنترل است. روش این تحقیق ...  بیشتر

مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستم های بازاریابی بین الملل و اثر آن بر عملکرد صادراتی (مورد: صنعت خدمات فنی و مهندسی)

حسن قاسمی؛ سید محمد اعرابی؛ نبی اله دهقان

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 75-105

چکیده
  مقاله حاضر نتیجه میدانی است که با هدف بررسی تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی بوده که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی 41 شرکت ...  بیشتر

گونه شناسی دیدگاه ها و الگوهای توانمند سازی

سید محمد اعرابی؛ مرجان فیاضی

دوره 4، شماره 13 ، تیر 1385، ، صفحه 67-88

چکیده
  امروزه تغییرات موجود در محیط کار سازمان ها را مجبور کرده که به منظور بقا در دنیای متلاطم در نظام های مدیریت خود بازنگری کنند و توانمند سازی کارکنان به منزله موضوع اصلی مربوط به عملکردهای رهبری و مدیریت این امکان را برای سازمان ها فراهم ساخته که رقابتی تر شوند. رشد سریع تئوری ها و مفاهیم مرتبط با توانمند سازی اگر چه با هدف توسعه علمی ...  بیشتر

Hype cycle ابزاری جهت سرمایه گذاری و تعیین تکنولوژی های مناسب پذیرش از طریق تعیین میزان بلوغ تکنولوژی ها

سید محمد اعرابی؛ پریناز شعاریان

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، ، صفحه 97-134

چکیده
  تکنولوژی ها با رشد چشمگیری در حال پیدایش هستند و از آن جایی که دارای تفاوتهایی مانند دوره عمر کوتاه تر از سایر محصولات هستند ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص آنها باید با استفاده از ابزارهای خاصی صورت گیرد. Hype cycle یک نمایش گرافیکی از بلوغ پذیرش و کاربرد تجاری تکنولوژی های خاص است. همچنین hype cycle نشان می دهد تکنولوژی ها در چه زمانی و چگونه ...  بیشتر

تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از رویکرد QFD در سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور

سید محمد اعرابی؛ رضا آرمان پور

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، ، صفحه 57-81

چکیده
  در این مقاله ضمن بررسی فرایند تدوین استراتژی منابع انسانی به این موضوع پرداخته خواهد شد که سازمان های خدماتی از جمله سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور چگونه می توانند الزامات مشتری در رابطه با منابع انسانی را با استفاده از رویکرد QFD شناسایی کرده و از نتایج آن در برنامه ریزی های استراتژیک برای منابع انسانی استفاده نمایند. در پایان این ...  بیشتر

بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارب الکترونیک در ایران

سید محمد اعرابی؛ سهیل سرمد سعیدی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، ، صفحه 65-88

چکیده
  پدیده تجارت الکترونیک، از ضروریات تجارت در قرن 21 می باشد. برای استفاده از این فن آوری نوین، لازم است عوامل محیطی مستقیم و غیر مستقیم که در امر توسعه صادرات، نقش زیر بنایی دارند، مورد بررسی ، مطالعه و بازنگری قرار گیرند. همچنین تجار و سایر دست اندرکاران در امر تجارت باید این امر حیاتی را شناخته و درک نمایند. برای رسیدن به این منظور لازم ...  بیشتر

تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات servqual

سید محمد اعرابی؛ شهرام اسفندیاری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 1-19

چکیده
  از آنجا که مشتریان منبع سودآوری سازمانها هستند، در نظر گرفتن انتظارات آنان به عنوان استانداردهای کیفی انجام خدمات، بسیار حائز اهمیت است. مشتریان تضمین کننده سود شرکتها هستند و آنچه که تاثیر همیشگی بر این فرایند دارد، رضایت آنان است و این رضایت نیز در گرو کیفیت خدماتی است که دریافت می دارند. تعیین مولفه ها و شاخص هایی که از سویی بیانگر ...  بیشتر