شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های پروژه های ساختمانی سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی SWARA-COPRAS : (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

مسعود فضلی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مصطفی حاجی آقائی کشتلی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 139-192

https://doi.org/10.22054/jims.2019.35905.2162

چکیده
  در سال‌های اخیر ساختمان سبز توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است. افزایش تعداد پروژه‌های ساختمانی در ایران تأثیرات قابل‌توجهی بر محیط‌زیست گذاشته است و اجرای ساختمان سبز یک‌راه مفید برای کاهش خطرات زیست‌محیطی است. پروژه‌های ساختمان سبز به‌طور ناخواسته با ریسک‌هایی مواجه هستند که از بازدهی آنها می‌کاهد، بنابراین شناسایی ...  بیشتر

ارائه مدلی جهت اولویت بندی ریسکهای امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده از AHP فازی و شبکه بیزین در صنعت بانکداری

رضا یوسفی زنوز؛ اکبر حسن پور؛ پریسا موسوی

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 161-185

چکیده
  ریسک جزیی ذاتی و جدایی ناپذیراز زندگی و تجارت است. همواره شرایط عدم اطمینانی که ناشی ازاطلاعات و دادههای ناقص و یا متغیرهای غیرقابلکنترل است، با فرصتها و تهدیداتی همراه است. در عصرحاضر بسیاری از سازمانها به شدت به سیستمهای اطلاعاتی خود متکیاند و مدیریت امنیت اطلاعات به یکیاز موضوعات مهم سازمانی تبدیل شدهاست. با توجه به این واقعیت ...  بیشتر

ارایه روشی جهت محاسبه ارزش کسب شده در شرایط ریسک در محیط فازی

هیرش سلطان پناه؛ هیوا فاروقی؛ روح الله عبدی

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 147-164

چکیده
  تخمین هزینه و زمان واقعی اجرای پروژه یکی از دغدغه های مدیران پروژه است. مدیریت ارزشکسب شده تکنیکی برای پاسخگویی به این دو سوال مهم است که هزینه پایانی انجام پروژه چقدراست؟ تکمیل پروژه چه مدت زمانی بطول می انجامد؟ در روابط موجود در سیستم ارزش کسبشده، عملکرد پروژه فقط بر اساس داده ها و اطلاعات قبلی قابل پیش بینی است و شرایط و موقعیتآینده ...  بیشتر

به کار گیری فنون تصمیم گیری چند شاخصه جهت ارزیابی عوامل ریسک زنجیره ی تامین (مورد مطالعه: حوزه ی فناوری اطلاعات بنگاه های کوچک و متوسط)

سید حیدر میرفخرالدینی؛ داود عندلیب اردکانی؛ مرتضی رضایی اصل

دوره 8، شماره 21 ، تیر 1390، ، صفحه 107-130

چکیده
  زنجیره تامین، شبکه ای از سازمان های مستقل و مرتبط است که با تشریک مساعی در راستای کنترل، مدیریت و بهبود جریان مواد و اطلاعات، از تامین کنندگان تا مصرف کنندگان نهایی با یکدیگر همکاری می کنند تا رضایت مشتری را برآورده سازند. در صنعت بویژه آن صنایعی که به سمت زنجیره های تامین طولانی تر حرکت می کنند موضوع مدیریت ریسک در زنجیره تامین موضوع ...  بیشتر

سنجش مخاطرات برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات مورد مطالعه در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو)

فتاح میکائیلی؛ حسین صداقتی

دوره 4، شماره 13 ، تیر 1385، ، صفحه 19-40

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف سنجش و مدیریت مخاطرات مرتبط با فعالیت های برون سپاری در حوزه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی صورت گرفته است. آگاهی در رابطه با برون سپاری به عنوان منبع پشتیبانی کننده از استراتژی های سازمان در حال افزایش است و دیگر تنها به برون سپاری به مثابه عاملی برای کاهش هزینه های سازمان نگریسته نمی شود. به همین دلیل است که ...  بیشتر