ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز با استفاده از روش ترکیبی DEA-SWARA-WASPAS

حسین صفری؛ عالیه کاظمی؛ احمد مهرپور لایقی

دوره 16، شماره 49 ، تیر 1397، ، صفحه 139-171

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8788

چکیده
  ارزیابی عملکرد یکی از موضوعات شناخته شده در ادبیات مدیریت می­باشد. در این مقاله تلاش شده است که مدلی ترکیبی به منظور ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز ارائه شود. در این مدل ابتدا شاخص­های ورودی و خروجی (20 شاخص) شناسایی می­شود. پس از غربالگری اولیه شاخص­ها، با توجه به اینکه تعداد واحدهای تصمیم­گیرنده (مناطق عملیاتی) ...  بیشتر

کاربرد روشهای تحلیل رابطه خاکستری و آنتروپی در رتبه بندی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها: شواهدی از شرکتهای دارویی ایران

ناصر صنوبر؛ سعید باز محمدی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، ، صفحه 51-74

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7338

چکیده
  تصمیمگیری در خصوص ارزیابی مسئولیتپذیری اجتماعی بنگاهها یک مسئله چند معیاره است. این مقاله با معرفی تحلیلرابطه خاکستری و روش وزندهی آنتروپی به دنبال راه حلی بمنظور تحلیل و رتبهبندی شرکتها از این منظر میباشد.تکنیک اتخاذ شده با ترکیب این دو روش، به معیار قابل اعتمادتری برای تصمیمگیری تبدیل خواهد شد. همچنین ازآنجایی که برای مسئولیتپذیری ...  بیشتر

مدل تصمیم‌گیری سازشی بر اساس روش TOPSIS برای مسایل برنامه‌ریزی چند هدفه غیرخطی با مقیاس بزرگ و ساختار بلوکی زاویه‌دار تحت شرایط عدم قطعیت

مقداد سلیمی؛ بهروز افشار نجفی؛ بهنام وحدانی

دوره 12، شماره 35 ، دی 1393، ، صفحه 83-121

چکیده
  هدف از ارائه این مقاله ارائه یک رویکرد سازشی به منطور حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه مقیاس بزرگ با ساختار بلوکی زاویه دار تحت شرایط عدم قطعیت می باشد.با بهره گیری از این روش، یک مساله با ابعاد بزرگ به چندین مساله با ابعاد کوچکتر تجزیه می گردد. سپس با به کار بردن روش تاپسیس و و تشکیل توابعی که نشان دهنده میزان دوری از ایده آل های منفی و میزان ...  بیشتر

طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی مشتریان

مهدی سیف برقی؛ چرو ضیائی نقش بندی

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 67-84

چکیده
  در این مقاله یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت ارزیابی مشتریان ارائه می شود. این سیستم به خصوص می تواند در شرکت های انحصاری کاربرد داشته باشد. این مقاله توسعه یافته پژوهش چامودراکاس و همکاران است که در آن صرفا بر اساس یک مدل تاپسیس فازی ارزیابی و انتخاب مشتریان صورت گرفته است. مدل پیشنهادی شامل 6 روش مختلف است که کاربر می تواند به دلخواه ...  بیشتر

استفاده از روش تصمیم گیری خاکستری به منظور رتبه بندی شاخص های کلیدی عمل کرد و افزایش اثر بخشی برنامه های استراتژیک

محمد تقی تقوی فرد؛ امیر مهدی ملک

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 135-165

چکیده
  شاخص های کلیدی عمل کرد سازمان را در تعیین و اندازه گیری میزان پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف و مقاصد سازمان، کمک می نمایند. شاخص های کلیدی عمل کرد برنامه ای، اثر بخشی را اندازه گیری می نماید. انتخاب این شاخص ها، به دلیل آنکه قضاوت تصمیم گیرندگان در میزان اهمیت و ارجحیت هر یک از گزینه ها و یا معیارهای هر یک از شاخص ها، در شرایط عدم قطعیت ...  بیشتر

مدلی جهت محاسبه میزان پرداخت های انگیزشی به کارکنان با استفاده از تصمیم گیری های چند معیاره

علی محتشمی؛ سروناز طیبی

دوره 8، شماره 20 ، فروردین 1390، ، صفحه 101-128

چکیده
  مسئله تخصیص پاداش عادلانه به افراد سازمان که جنبه انگیزشی داشته باشد همواره از دغدغه های مدیران سازمان ها بوده است. در این مقاله سعی شده تا مدلی ابتکاری جهت محاسبه میزان پرداخت های انگیزشی به کارکنان ارائه شود. با توجه به ماهیت چند شاخصه ارزیابی افراد در سازمان ها این تحقیق با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره به ارائه یک متدولوژی ...  بیشتر

تصمیم گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی

مقصود امیری

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، ، صفحه 167-188

چکیده
  انتخاب ابزارهای ماشین مناسب برای یک شرکت تولیدی به دلیل تاثیر گذاری در فرایند تولید بسیار مهم است. وجود اطلاعات نادقیق باعث دشوارتر شدن این انتخاب می شود. روش VIKOR یکی از روش های جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره است که هدف آن انتخاب بهترین گزینه بر اساس نزدیک ترین جواب ممکن به جواب ایده آل است. در این مقاله یک رویکرد فازی برای ...  بیشتر

ارائه روشی برای بدست آوردن اوزان در مسائل تصمیم گیری چند شاخصه در محیط فازی مطالعه موردی

مقصود امیری؛ مصطفی جعفریان؛ سارا حاتمی

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، ، صفحه 1-43

چکیده
  این تحقیق یک نوع فرایند ارزیابی را بر مبنای رویکرد TOPSIS فازی توسعه داده است. با تمرکز بر روی تعیین وزن و اهمیت معیارها و شاخص های دخیل در تصمیم گیری و انتخاب با تکیه بر دو روش آنتروپی و بردار ویزه که مقایسه بین معیارها به صورت کلامی است و با به دست آوردن میانگین اوزان به دست آمده سعی بر این دارد تا اهمیت درست تر و دقیق تری را برای معیارها ...  بیشتر

مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها

تقی تقوی فرد؛ مجید قیطاسی؛ فرزاد سلطانی

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 85-113

چکیده
  در این مقاله بمنظور انتخاب فرایند های مناسب و در راستای اهداف و معیارهای سازمان، روشی مبتنی بر تصمیم گیریهای چند معیاره ارائه گردیده است که به تصمیم گیرندگان سازمان در خلال انجام پروژه های مهندسی مجدد سازمان کمک می نماید تا عوامل موثر بر انتخاب فرایندها را شناسایی نموده و با در نظر گرفتن خواسته های سازمان، فرایندهای مورد نظر را انتخاب ...  بیشتر

انتخاب و رتبه بندی طرح های اشتغالزا با استفاده از روشهای تاپسیس و الکتر

عزت الله اصغری زاده؛ کمال سخدری

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 95-109

چکیده
  گرچه دانش آموختگان حدود 10 درصد جامعه بیکاران را تشکیل می دهند اما امید به ایجاد اشتغال برای دیگر اقشار از طریق دانش آموختگان بسیار زیاد است. در شرایطی که فرصت و منابع مالی کشور برای حمایت از اشتغال و کارآفرینی محدود است سرمایه گذاری به منظور فراهم کردن زمینه اشتغال این افراد به دلیل آمادگی بالای علمی و توان کارآفرینی آنان و نیز امکانات ...  بیشتر

مدل راهبرد توسعه و انتخاب فناوری مناسب در صنعت پارافین

عارف طیبا؛ محمد علی شفیعا

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، ، صفحه 15-35

چکیده
  گزینش فناوری مناسب یک جامعه برای دریافت از دارندگان آن در دیگر جوامع، نیاز به اخذ تمهیدات سنجیده جهت اثر بخش شدن تصمیم اخذ شده دارد. در این مقاله سعی شده است با بکارگیری مدل اس دبلیو ا تی راهبرد توسعه جهت صنعت تولید پارافین در ایران شناسایی شده است. فناوریهای مختلف تولید این محصولات با دیدی توسعه طلبانه ارائه گردد و امکان پذیری تولید ...  بیشتر