مدیریت تولید و عملیات
مدل بهبود عملکرد پایدار شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان گیلان

مرتضی سعیدی؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محمد رحیم رمضانیان

دوره 21، شماره 71 ، دی 1402، ، صفحه 43-78

https://doi.org/10.22054/jims.2023.67258.2779

چکیده
  هدف این مقاله، طراحی الگوی بهبود عملکرد پایدار شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان گیلان است تا مدیران و تصمیم گیران با شناخت عوامل، چالش‌ها و پیامدهای مدنظر به سمت بهبود عملکرد پایدار شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی گام بردارند. مقاله حاضر از منظر هدف در زمره‌ی تحقیقات کاربردی، از منظر ماهیت در زمره‌ی پژوهش اکتشافی- توصیفی ...  بیشتر

مدیریت تولید و عملیات
مدیریت تقاضای مشتری در تخصیص بهینه فعالیت های کاری به ایستگاه ها با توجه به سفارشات اولویت دار

فهیمه تنهایی

دوره 21، شماره 70 ، مهر 1402، ، صفحه 227-260

https://doi.org/10.22054/jims.2023.73390.2860

چکیده
  خط مونتاژ ترکیبی به دلیل ویژگی های خاص و انعطاف نسبت به تغییرات ناگهانی تقاضاها، مورد استقبال بسیاری از تولید کنندگان صنعتی قرار گرفته است. این مقاله ، رویکردی نوین در بحث ارتباط با مشتریان را مورد بحث و بررسی قرار داده است که نتایج آن نشان دهنده مدیریت مناسب تقاضا است. مدل پیشنهادی، به سفارشات اولویت دار توجه بیشتری در رقابت با دیگر ...  بیشتر

مدیریت تولید و عملیات
سرمایه اجتماعی و قابلیت های نوآوری در روابط خریدار- تامین کننده: نقش ریسک های فرصت طلبی و مالکیت فکری

ابولفضل کزازی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ رضا کیانی ماوی؛ محسن هوشنگی

دوره 20، شماره 64 ، فروردین 1401، ، صفحه 35-61

https://doi.org/10.22054/jims.2022.58477.2606

چکیده
  شرکت ها به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در شرایط کنونی ارتقاء قابلیت های نوآوری یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر قابلیت های نوآوری در روابط خریدار-تامین کننده در حضور ریسک های فرصت طلبی و مالکیت فکری است. نمونه آماری ...  بیشتر

مدیریت تولید و عملیات
طراحی و تبیین الگوی انعطاف‌پذیری تولید در صنایع غذایی

یوسف شمسی؛ هوشنگ تقی زاده؛ سلیمان ایرانزاده

دوره 19، شماره 63 ، دی 1400، ، صفحه 125-162

https://doi.org/10.22054/jims.2021.46310.2377

چکیده
  هدف این مقاله تدوین الگوی انعطاف‌پذیری تولید در صنایع غذایی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در بخش پژوهش کیفی، روش داده بنیاد ابزاری برای ساخت مدل مفهومی انعطاف‌پذیری تولید می‌باشد. نمونه آماری این بخش، شامل 20 نفر از خبرگان آشنا به موضوع انعطاف‌پذیری تولید است. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی، روش گلوله ...  بیشتر

مدیریت تولید و عملیات
ارایه مدل برنامه‌ریزی تولید ادغامی چندمحصولی با ترکیب تصمیم‌گیری چند شاخصه ترجیحات تولید و بهینه‌سازی چندهدفه: نمونه‌موردی تولید شیرهای گاز صنعتی

مجید شخصی نیائی؛ فاطمه غیور

دوره 19، شماره 63 ، دی 1400، ، صفحه 163-192

https://doi.org/10.22054/jims.2021.44283.2342

چکیده
  یکی از ملاحظاتی که می‌تواند در برنامه‌ریزی تولید ادغامی لحاظ شود؛ ترجیحات مدیریتی است که در مقاله حاضر، ضمن درنظرگیری آن، رویکردی پیشنهاد شده که در یک شرکت تولیدکننده شیرهای گاز طراحی و پیاده‌سازی شده است. در فاز اول از رویکرد پیشنهادی، ملاحظات موردنظر مدیریت و ترجیحات تولید محصولات مختلف با استفاده از یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه ...  بیشتر

مدیریت تولید و عملیات
حل مسأله استوار بالانس و توالی خط مونتاژ رباتیک U شکل با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

مهسا صبحی شجاع؛ پروانه سموئی

دوره 19، شماره 63 ، دی 1400، ، صفحه 231-262

https://doi.org/10.22054/jims.2021.54181.2520

چکیده
  در سال‌های اخیر ربات‌ها به طور گسترده‌ای در سیستم مونتاژ با عنوان خطوط مونتاژ رباتیک مورد استفاده قرار گرفته است. در این خطوط مجموعه‌ای از فعالیت‌ها باید به ایستگاه‌ها تخصیص داده شوند و هر ایستگاه نیازمند انتخاب یکی از انواع ربات‌ها برای پردازش فعالیت‌های تخصیص یافته است. در شرایط واقعی ممکن است ربات‌ها در طی افق زمان‌بندی ...  بیشتر

مدیریت تولید و عملیات
برنامه‌ریزی یک سیستم تولیدی-دوباره‌کاری چندمرحله‌ای با درنظر گرفتن مصرف انرژی

هادی مختاری؛ حسین شیرانی

دوره 19، شماره 62 ، مهر 1400، ، صفحه 225-257

https://doi.org/10.22054/jims.2021.46596.2382

چکیده
  امروزه تولید محصولات با کیفیت و همچنین تولید بهینه و اقتصادی دارای پیچیدگی‌های فراوانی می-باشد و باید عوامل گوناگونی را برای به حداکثر رساندن بهره‌روی، فروش و سود در نظر گرفت. یکی از این عوامل کلیدی و اثرگذار، انرژی است که صرفه‌جویی در آن یکی از نکات کلیدی برای دستیابی به موفقیت در هر کسب-وکاری می‌باشد و این موضوع برای سیستم‌ها ...  بیشتر