دوره 21 (1402)
دوره 20 (1401)
دوره 19 (1400)
دوره 18 (1399)
دوره 17 (1398)
دوره 16 (1397)
دوره 15 (1396)
دوره 14 (1395)
دوره 13 (1394)
دوره 12 (1393)
شماره 34
این شماره مربوط به پاییز 1393 می باشد.
شماره 33
این شماره مربوط به تابستان سال 93 می باشد.
شماره 32
این شماره مربوط به بهار سال 1393 می باشد
دوره 11 (1392)
دوره 10 (1391)
دوره 9 (1390)
دوره 8 (1389)
دوره 6 (1386)
دوره 5 (1385)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدیریت ریسک عرضه در زنجیره‌‌تأمین صنعت خودرو: نظریه‌ای برخاسته از داده‌ها

مسعود سیم‌خواه؛ کامران فیضی

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، صفحه 1-25

چکیده
  هدف این مقاله ارائه مدل فرایندی مدیریت ریسک عرضه در زنجیره‌‌تأمین صنعت خودرو است. مدل فرآیندی مدلی است که چرایی ورود خودروساز به فرآیند مدیریت ریسک عرضه و چگونگی این فرآیند را تشریح می‌نماید. با اتکاء به رویکرد نظریه‌ برخاسته از داده‌ها و نتایج حاصل از ۱۳مصاحبه‌ عمیق با ۱۰ تن از مدیران و کارشناسان زنجیره‌تأمین صنعت ‌خودرو، چارچوبی ...  بیشتر

بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان

علی مروتی شریف‌‌آبادی؛ مهسا نمک‌شناس جهرمی؛ علیرضا ضیایی‌ بیده

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، صفحه 25-42

چکیده
  دنیای مدرن امروز، موجب افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و در‌نتیجه افزایش نگرانی‌ دولت‌ها و سازمان‌ها در رابطه با محیط‌زیست شده‌است. این نگرانی‌ها موجب به‌وجود‌آمدن مفهوم جدیدی تحت‌عنوان نوآوری سبز شد. این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان انجام‌شده و در این رابطه نقش میانجی عملکرد زیست‌محیطی ...  بیشتر

یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی منعطف با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین

مهدی یزدانی؛ مصطفی زندیه؛ رضا توکلی مقدم

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، صفحه 43-74

چکیده
  در این مقاله مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی منعطف با در‌نظر‌گرفتن منابع دوگانه محدود انسان و ماشین با هدف کمینه‌سازی معیار حداکثر زمان تکمیل کارها مورد بررسی قرار گرفته‌است. مسئله مورد‌مطالعه از گروه مسائل NP-hardاست و از ۳ زیر‌مسئله تشکیل شده‌است. مسئله اول تخصیص هر عملیات به یک ماشین از میان ماشین‌های موجود برای انجام آن عملیات، ...  بیشتر

مدل‌سازی ریاضی انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

احمد جعفرنژاد؛ مهرداد یاسایی

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، صفحه 75-96

چکیده
  با توجه به تغییرات شرایط تولید و بازار، شرکت‌ها با فشار زیادی مواجه شده‌اند. یکی از راه‌های برخورد با این فشارها، مفهوم زنجیره تأمین و افزایش انعطاف‌پذیری آن برای برآوردن نیازهای متفاوت مشتریان است. با وجود اهمیت فراوان انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین، کمبود مدل‌های تحلیلی مناسبی که روابط بین میزان انعطاف‌پذیری در یک سیستم و سطح عملکرد ...  بیشتر

یک روش تلفیقی جدید جهت تخصیص افزونگی در سیستم‌های تولیدی با استفاده از NSGA-II و MOPSO اصلاح شده

علی محتشمی

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، صفحه 97-124

چکیده
  این مقاله به معرفی یک مدل ریاضی چند‌هدفه جهت تخصیص افزونگی در سیستم‌های تولیدی می پردازد. در بسیاری از خطوط تولید و مونتاژ در صنعت، توابع توزیع ورود قطعات، مدت زمان‌های پردازش، مدت زمان تابازمانی ماشین‌ها و مدت زمانهای تعمیر از توابع توزیع عمومی تبعیت میکنند. روش پیشنهادی این مقاله با استفاده از رویکرد تلفیقی شبیهسازی کامپیوتری ...  بیشتر

توسعه مدل‌های کنترل موجودی (r,Q) و(R,T)

مقصود امیری؛ محمد امین نایبی؛ اویس زرابادی پور

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، صفحه 125-124

چکیده
  در این مقاله مدل‌های سنتی کنترل موجودی (r,Q) و(R,T) به صورت یک مدل چند‌کالایی با دو هدف کمینه‌سازی هزینه‌ها و سطح خطر و تحت محدودیت‌های بودجه در‌دسترس، حداقل سطح عملکرد، فضای انبار و تعداد کمبود مجاز توسعه یافته‌اند. تابع توزیع تقاضا نرمال بوده و تقاضا با پس‌افت تأمین می‌گردد. ابتدا مدل قطعی و سپس مدل احتمالی- فازی با پارامترهای بودجه ...  بیشتر

بررسی حافظه بلندمدت دوگانه با تأکید بر توزیع چوله و دم پهن پسماندها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

محمدجواد محقق نیا؛ منصور کاشی؛ علیرضا دلیری؛ محمد دنیایی

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، صفحه 151-181

چکیده
  پژوهش حاضر وجود حافظه بلندمدت را در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدل‌های GPH، GSP، ARFIMA و FIGARCH بررسی می‌کند. داده‌های مورد‌بررسی، حاوی بازده روزانه هستند و آزمون‌های حافظه بلندمدت، برای بازده و نیز برای نوسان سری TEPIX انجام‌شده‌است. نتایج مدل‌های GPH، GSP و ARFIMA، وجود حافظه بلندمدت را در بازده سری نشان می‌دهند. همچنین نتایج اشاره ...  بیشتر