مدلی برای مساله چند کالایی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت های تصادفی گنجایش انبار و بودجه

سیدحمیدرضا پسندیده؛ زهرا بهرامی؛ محمد محمدی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/jims.2018.11016.1404

چکیده
  همکاری در زنجیره ی تامین به عنوان یک تفاوت در کسب و کار و یک منبع ایجاد مزیت رقابتی شناخته شده است. یکی از پرکاربردترین انواع همکاری در زنجیره ی تامین، قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده می باشد. در این مقاله یک سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده دو سطحی با یک تامین کننده و چندین فروشنده مورد مطالعه قرار گرفته است. در این سیستم چند محصولی، ...  بیشتر

ارزیابی کارایی شعب بانک مسکن استان فارس با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و نقشه شناختی فازی

مرتضی شفیعی؛ فرشته متوسلی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22054/jims.2019.16056.1570

چکیده
  آگاهی از عملکرد تمام جنبه های سازمان برای تصمیم گیری مدیران حیاتی می باشد. اگر چه مطالعات گسترده ای در ارزیابی عملکرد سازمان ها از طریق رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC) انجام شده، اما می توان به کاستی هایی همچون تمرکز بر علیت یک جهته، نادیده گرفتن جایگزینی بین شاخص ها و بین چهار وجه، یکسان بودن ارزش وزنی بین شاخص ها اشاره نمود. در پژوهش ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران

عبدالرضا صدیق پور؛ مصطفی زندیه؛ اکبر عالم تبریز؛ بهروز دری نوکورانی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، صفحه 55-106

https://doi.org/10.22054/jims.2018.28335.1960

چکیده
  طی دو دهه اخیر، پیچیدگی محیط کسب و کار، پویایی، عدم اطمینان و نوسانات محیطی بالاتر، مفاهیمی همچون جهانی شدن و رقابت فزاینده باعث تغییرات بسیاری در معادلات حاکم بر زنجیره تامین صنایع شده است. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای مواجهه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ای از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ از قبیل ﺑﺤﺮانهای اﻗﺘﺼﺎدی، تحریم ها، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ...  بیشتر

ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه مکان‌یابی، تخصیص و توزیع کالاهای امدادی در شرایط عدم قطعیت

پیمان قاسمی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ اشکان حافظ الکتب؛ صدیق رئیسی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، صفحه 107-144

https://doi.org/10.22054/jims.2018.23532.1805

چکیده
  در این مقاله، تصمیمات مربوط به فازهای مختلف چرخه مدیریت بحران در قالب یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی یکپارچه با فرض شرایط واقعی بحران مدل‌‌سازی می‌شود. اهداف، کمینه‌سازی تعداد افراد مجروح خدمت‌دهی نشده و کمینه‌‌سازی هزینه های امدادی در مناطق آسیب دیده هستند. بهینه سازی همزمان مسائل مکانیابی پایگاه های امداد، تخصیص منابع، توزیع و ...  بیشتر

شناسایی و ارزیابی شاخص های زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره

سعید رعیت پیشه؛ رضا احمدی کهنعلی؛ میثم عباسی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، صفحه 145-180

https://doi.org/10.22054/jims.2019.3955.1556

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی است. رویکرد پژوهش، اکتشافی و توصیفی با استفاده از روش آمیخته برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌هاست. این پژوهش با متاسنتز کیفی شاخص‌های پایداری زنجیره تامین از پژوهش‌های پیشین، و با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا شروع شده است. سپس شاخص‌های شناسایی شده براساس ...  بیشتر

ارزیابی کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی

محسن شفیعی نیک آبادی؛ کامبیز شاهرودی؛ اکرم اویسی عمران؛ محمدرضا خسروی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، صفحه 181-206

https://doi.org/10.22054/jims.2018.15618.1551

چکیده
  انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در تعیین نمرات کارایی تحلیل پوششی داده‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به تعیین ورودی‌ها و خروجی‌های‌ شرکت‌های برق منطقه‌ای پرداخته شده است. کاربرد شبکه عصبی در انتخاب ورودی‌ها و خروجی‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای امری است که در ادبیات موضوع سابقه نداشته ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدیریت هزینه استراتژیک بر عملکرد مالی با تاکید بر هزینه‌های زیست محیطی

محمد نظری پور؛ فهمیه میرزایی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، صفحه 207-234

https://doi.org/10.22054/jims.2017.15782.1555

چکیده
  این پژوهش درصدد است تاثیر دو جنبه مهم از مدیریت هزینه استراتژیک (مدیریت هزینه اجرایی و مدیریت هزینه ساختاری) بر عملکرد مالی شرکتها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. برای این منظور، تاکید ویژه ای بر هزینه های زیست محیطی شده است. جنبه اجرایی مرتبط با هزینه های زیست محیطی شامل مدیریت، کنترل و بهینه سازی هزینه ها در سطح استراتژیهای زیست ...  بیشتر

مدلی دو هدفه جهت مکانیابی تسهیلات در زنجیره تأمین سبز

حدیث دریکوند؛ سید محمد حاجی مولانا

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، صفحه 235-263

https://doi.org/10.22054/jims.2018.15199.1538

چکیده
  نگرانی‌های محیطی موجب جلب توجه محققان به مطالعه در حوزه رنجیره تأمین سبز شده است. امروزه سازمان‌ها دولتی و غیردولتی دریافته‌اند که مدیریت محیطی یک موضوع استراتژیک کلیدی است که منافع زیادی را در بردارد. از این رو سعی دارند علاوه بر توجه داشتن به فرآیندهای داخل سازمان با توجه به عوامل بیرونی، مانند اثرات محیطی، مقبولیت خود را نزد ...  بیشتر

مدلی ریاضی دو هدفه مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی استوار برای مسألۀ مکان‌یابی – موجودی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان پاسخگویی تقاضا و تخفیفات چند سطحی

بهزاد خانی؛ مهران خلج؛ محمد رضا خلج

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، صفحه 265-300

https://doi.org/10.22054/jims.2017.16350.1582

چکیده
  در این پژوهش مدلی ریاضی دو هدفه جهت بهینه‌سازی شبکه توزیع کالا در زنجیره تأمین سه سطحی مبتنی بر مدل‌های مکان‌یابی- موجودی با هدف مکان‌یابی مراکز توزیع توسعه داده می‌شود که در آن تخصیص مناسب مشتریان به‌منظور حداکثرسازی پوشش تقاضا، افزایش میزان فروش از طریق اعمال سیاست‌های تخفیف و در نهایت بهبود سامانه حمل‌ونقل کالا از طریق ارائه ...  بیشتر

مدلی پویا برای تدوین استراتژی افقی در شرکت‌های چند کسب‌وکاره

سید محمد زرگر

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، صفحه 301-328

https://doi.org/10.22054/jims.2017.15909.1562

چکیده
  این مقاله به موضوع تدوین استراتژی افقی می‌پردازد که یکی از بخش‌های ضروری استراتژی سطح بنگاه می‌باشد و مبنای آن اشتراک منابع میان کسب‌وکارها است؛ از اینرو در این تحقیق به منظور تسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سطح بنگاه، مدلی برای ارزیابی فرصت‌های اشتراک منابع میان کسب‌وکارها طراحی شد. در راستای هدف مذکور برای طراحی یک مدل جامع، ...  بیشتر