بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چنددوره ای با رویکرد برنامه ریزی پویا

نگین محبی؛ امیرعباس نجفی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9104

چکیده
  انتخاب سبد سرمایه گذاری همواره یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت سرمایه گذاری بوده که در رابطه بانحوه تخصیص سرمایه یک سرمایه گذار به دارایی های مختلف و تشکیل یک پرتفوی کارا بحث می کند کههرچه مفروضات و شرایط مدل سازی جهت انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به شرایط دنیای واقعینزدیک تر باشد، نتایج حاصل از آن بیشتر قابل اتکا خواهد بود. ...  بیشتر

ارائه یک سیستم خبره فازی برای مدلسازی تشخیص میزان ابتلای به بیماری قلبی وعروقی کرونر

رضا یوسفی زنوز؛ رضا علمایی؛ سمیه علمایی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9105

چکیده
  بیماری های قلبی عروقی، همه ساله میلیون ها نفر را در جهان مبتلا نموده و بخش اعظمی از بیماری ها را به خوداختصاص داده است. اگرچه پیشرفت های بسیاری در حوزه دانش پزشکی  صورت گرفته ، ولی تشخیص زود هنگام بیماری، همچنان یک چالش، برای پیشگیری از ابتلای به آن هست. هدف این پژوهش، طراحی وایجاد یک سیستم خبره تشخیص است که به تشخیص بیماری قلبی ...  بیشتر

موقعیت رقابتی زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان و تحلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با آن

غلامرضا جمالی؛ الهام کریمی اصل

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، صفحه 53-77

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9106

چکیده
  مدیریت زنجیره تأمین در صنعت سیمان بهعنوان عاملی کلیدی برای دستیابی به اهدافی مانند ایجاد مزیتهایرقابتی، بهبود کیفیت محصول و افزایش سودآوری قلمداد میگردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین موقعیترقابتی زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان و تحلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با آن )نقاط: -- قوت، ضعف، فرصت و تهدید( انجام گرفت. روش پژوهش پیمایشی ...  بیشتر

مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ابراهیم تیموری؛ فاطمه قاسم زاده گوری

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، صفحه 79-104

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9107

چکیده
  در دنیای رقابتی امروز، مدیریت زنجیره تامین هر روز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، یکی از موضوعاتمهمی که توجه بسیاری از مدیران و متخصصین این حوزه را به خود جلب کرده است مدیریت اختلالاتزنجیره تامین می باشد. وقتی اختلالی در فعالیت یک عضو زنجیره تامین رخ دهد ممکن است فعالیت دیگراعضا زنجیره را نیز تحت تاثیر قرار دهد، هدف اصلی این تحقیق ...  بیشتر

ارائه مدل ریاضی و حد پایین برای مساله زمانبندی گردش شغلی ارگونومیکی

جواد بهنامیان؛ زینب اخوان

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9108

چکیده
  کار در کارگاههای صنعتی و انجام فعالیتهای سنگین بر سلامت کارگران تاثیر داشته و به لحاظ آسیبهایشغلی مخاطرات فراوانی را برای آنان به همراه دارد. از آنجایی که در واحدهای صنعتی کارهای متفاوتی بهلحاظ بار ارگونومیکی و نیز سختی کار وجود دارد، می توان با ایجاد یک برنامه چرخش کار، آسیبهایشغلی را کاهش داد. در این مقاله با استفاده از رویکرد تبدیل، ...  بیشتر

مدل سازی و حل مسئله ی موازنه ی زمان، هزینه و کیفیت پروژه در شرایط وابستگی کیفیت به زمان و هزینه

عباس شول؛ اسماعیل کشاورز

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، صفحه 125-157

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9109

چکیده
  در پژوهش حاضر مسئله ی موازنه ی زمان هزینه کیفیت از یک منظر جدید فرمولبندی و حل می شود. بدین - -منظور، ابتدا کیفیت اجرای هر فعالیت به صورت تابعی از زمان و هزینه تعریف شد، سپس با تعریف کیفیتاجرای پروژه به صورت کمترین مقدار کیفیتِ اجرای فعالیت های آن و رعایت روابط پیش نیازی بین فعالیت ها،یک مدل برنامه ریزی سه هدفه برای موازنه ی زمان، هزینه ...  بیشتر

بخشبندی قیمتی بازار خودروی سواری ایران و رتبهبندی خودروها در بخشهای قیمتی با استفاده از روش ترکیبی دیمتل خوشه بندی دو - مرحله ای تاپسیس و وزن دهی دو مرحله ای آنتروپی شانون

طاهره زعفریان؛ محمد اندبیلی؛ حسین مومنی؛ سید اسماعیل نجفی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، صفحه 159-192

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9110

چکیده
  امروزه بیش از 055 نوع خودروی نو در بازار خودروی ایران وجود دارد که نسبت به دهه گذشته رشد قابلتوجهی داشته است. تنوع بالای مدلها امکان انتخاب خودرو را دشوار میسازد. تاکنون مدلی ریاضی جهتبخشبندی و رتبهبندی بازار خودرو توسعه داده نشده است که تعداد خوشههای بهینه توسط الگوریتم و بااستفاده از مدل ریاضی تعیین شود و نیز در رتبه بندی، وزن دهی ...  بیشتر

انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با رویکرد سلسله مراتبی فازی

راضیه تقی پور؛ سروش آوخ دارستانی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، صفحه 193-228

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9111

چکیده
  در سا ل های اخیر نگهداری و تعمیرات به عنوان عامل موثر و قابل توجهی در بهبود کارکرد دستگاه ها بودهاست. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، دردسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهشریسک، افزایش بازدهی، امنیت تجهیزات برعهده دارد، لذا نگهداری و تعمیرات و استراتژی های آن از جایگاهویژه ای در صنایع برخوردار است. پژوهش های زیادی به ...  بیشتر

خوشه بندی، ارزیابی و انتخاب پروژه ها با رویکرد کوله پشتی و روشهای تصمیم گیری چند معیاره

اعظم کشاورز حدادها؛ زهرا جلیلی بال؛ سیامک حاجی یخچالی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، صفحه 229-255

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9112

چکیده
  انتخاب سبد بهینه از پروژهها، ازجمله تصمیمات استراتژیک در سطح مدیریت سازمانهای پروژه محورمی باشد؛ که به عنوان یکی از مراحل اصلی و موثر در مدیریت سبد پروژهها مطرح می گردد. به عبارت دیگر،پس از شناسایی و ارزیابی پروژههای مختلف، می بایست ترکیب بهینه ای از پروژه ها بر مبنای معیارهایمختلف انتخاب گردد. ازآنجایی که منابع سازمانها معمولاً ...  بیشتر

مدل شبیه سازی پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانک ها با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

مهدی باستان؛ الهه عباسی؛ علی محمد احمدوند؛ رضا رمضانی خورشید دوست

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، صفحه 257-284

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9113

چکیده
  پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآورمحسوب میشود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجادارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. توسعه محصولات جدید هزینههای بالای تحقیق وتوسعه را به دنبال خواهد داشت و چنانچه این محصولات و خدمات جدید ...  بیشتر