تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع سبک های زندگی والس

سید علی اکبر افجه؛ کبری بخشی زاده برج

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، صفحه 1-28

چکیده
  عوامل اصلی تاثیر گذار روی فرایند جستجوی اطلاعات و به تبع آن تصمیم گیری برای خرید به وفور مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج تحقیقات نشان می دهد این عوامل عبارتند از: ویژگی های بازار، ویژگی های محصول، خصوصیات مصرف کننده و ویژگی های موقعیتی. در مورد خصوصیات مصرف کننده عواملی نظیر موقعیت اجتماعی، سن، میزان یادگیری و آشنایی افراد با انواع ...  بیشتر

ارائه مدل زمانبدی گردش شغلی با ملاحظه هزینه خستگی ناشی از شباهت کارها و توسعه الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری برای حل آن

اشکان عیوق؛ مصطفی زندیه؛ هایده متقی

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، صفحه 29-54

چکیده
  در این مقاله با توسعه مفهوم خستگی ناشی از کارهای یکسان به دو نوع خستگی مثبت و منفی ناشی از انجام کارهای مشابه و نه صرفا یکسان، مدل جدید و منعطفی ارائه شده است که با استفاده از آن می توان کارها را به نحوی زمانبندی کرد که کارهای مشابه در کوچکترین دوره قابل برنامه ریزی و کارهای غیر مشابه در بزرگترین دوره قابل برنامه ریزی به هر اپراتور تخصیص ...  بیشتر

انتخاب تامین کننده تحت عدم قطعیت با استفاده از برنامه ریزی سازشی بازه ای

پیام چینی فروشان؛ بهروز پورقناد؛ روزبه عزیز محمدی؛ سید حسین رضوی

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، صفحه 55-74

چکیده
  امروزه یکی از استراتژی ها و سیاست های مهم شرکت ها، خریداری قطعات از تامین کنندگان خارجی است. برای تصمیم گیری درباره انتخاب تامین کنندگان، معیارهای متفاوتی در نظر گرفته می شود. ولی به دلیل تغییرات سطوح مدیریتی و استراتژی های تامین کنندگان خارجی نمی توان داده های ورودی را با دقت تعیین کرد. از اینرو در نظر گرفتن مساله انتخاب تامین کننده ...  بیشتر

بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام با شاخص نقد شوندگی دوره های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران

علی سعیدی؛ ام البنین دادار

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، صفحه 75-97

چکیده
  تسهبل، تسریع و کاهش هزینه در فرایند تبدیل دارایی مالی به وجه نقد و برعکس یعنی تبدیل وجه نقد به دارایی مالی، یکی از کارکردهای مهم بازارهای مالی و به ویژه بورس اوراق بهادار است که از این ویژگی به نقد شوندگی یاد می شود. نقد شوندگی، قابلیت خرید و فروش مقادیر قابل توجهی از اوراق بهادار به سرعت و با تاثیر بسیار اندک در قیمت است. این ویژگی هم ...  بیشتر

بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی

علیرضا امیر کبیری؛ صمد فتحی

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، صفحه 99-124

چکیده
  اهمیت آموزش در پیشبرد و توسعه دانش فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان زمینه ساز توسعه همه جانبه کشورها تثبیت شده است. گسترش این علوم می تواند مبنای کارآفرینی در همه عرصه ها را سبب گردد. رشد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در فرایند های کاری موسسات فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توانمند نمودن کارکنان اهمیت به سزایی دارد. پژوهش ...  بیشتر

نقش مدیریت کنکاش – سیبرنتیک در فرایند یادگیری سازمانی

وجه ا... قربانی زاده؛ امین اسد پور

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، صفحه 125-166

چکیده
  امروزه محیط سازمان ها بیش از هر زمان دیگری پیچیده، پویا و متحول شده است و دگرگونی ها یکی پس از دیگری مدیران را با چالش های جدیدی رو برو می سازد. بقا و بالندگی در چنین محیط هایی تنها با تغییر و سازگاری با پویایی ها امکان پذیر است که لازمه آن یادگیری و توجه به ویژگی های تاثیر گذار بر فرایند یادگیری سازمانی است. یکی از عوامل موثر بر فرایند ...  بیشتر

تصمیم گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی

مقصود امیری

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، صفحه 167-188

چکیده
  انتخاب ابزارهای ماشین مناسب برای یک شرکت تولیدی به دلیل تاثیر گذاری در فرایند تولید بسیار مهم است. وجود اطلاعات نادقیق باعث دشوارتر شدن این انتخاب می شود. روش VIKOR یکی از روش های جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره است که هدف آن انتخاب بهترین گزینه بر اساس نزدیک ترین جواب ممکن به جواب ایده آل است. در این مقاله یک رویکرد فازی برای ...  بیشتر