کلیدواژه‌ها = زنجیره تامین
تعداد مقالات: 8
1. ارائه مدل زنجیره تامین ناب درصنایع دفاعی ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 18، شماره 56، بهار 1399، صفحه 1-49

10.22054/jims.2018.32671.2069

اکبر رحیمی؛ عباس راد؛ اکبر عالم تبریز؛ علیرضا موتمنی


4. مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی

دوره 16، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 79-104

10.22054/jims.2018.9107

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ابراهیم تیموری؛ فاطمه قاسم زاده گوری


7. ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک‌های زنجیره تامین با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه

دوره 12، شماره 34، پاییز 1393، صفحه 19-40

محمد حیاتی؛ محمد عطایی؛ رضا خالو کاکایی؛ احمد رضا صیادی