کلیدواژه‌ها = زنجیره تامین
تعداد مقالات: 11
1. مدلی ریاضی برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در زنجیره تامین

دوره 19، شماره 61، تابستان 1400، صفحه 33-64

10.22054/jims.2021.49211.2429

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ حمید مرادی؛ کامران فیضی


2. نگاشت عوامل موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم

دوره 19، شماره 60، بهار 1400، صفحه 121-143

10.22054/jims.2021.54482.2528

محسن رجب زاده؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ محمد مهرآیین


3. ارزیابی مدیریت دانش در زنجیره تامین با استفاده از چارچوب EFQM و روشهای تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی (FMADM) و برنامه‌ریزی چندهدفه

دوره 19، شماره 60، بهار 1400، صفحه 193-235

10.22054/jims.2021.40704.2289

سیدجمال الدین حسینی؛ جلال رضایی نور؛ محمدحسین معصومی کاشانی؛ امیرحسین اکبری


4. ارائه مدل زنجیره تامین ناب درصنایع دفاعی ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 18، شماره 56، بهار 1399، صفحه 1-49

10.22054/jims.2018.32671.2069

اکبر رحیمی؛ عباس راد؛ اکبر عالم تبریز؛ علیرضا موتمنی


7. مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی

دوره 16، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 79-104

10.22054/jims.2018.9107

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ابراهیم تیموری؛ فاطمه قاسم زاده گوری


10. ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک‌های زنجیره تامین با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه

دوره 12، شماره 34، پاییز 1393، صفحه 19-40

محمد حیاتی؛ محمد عطایی؛ رضا خالو کاکایی؛ احمد رضا صیادی