تعداد مقالات: 461
255. ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 99-118

سید عبدالله رضوی؛ محمد جواد رزمی؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی اکبر ناجی میدانی


257. بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 99-124

علیرضا امیر کبیری؛ صمد فتحی


258. سازمان های مجازی: سازمان های عصر اطلاعات

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 101-124

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی


261. مدل پذیرش خدمات دولت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 105-134

جعفر باقری نژاد؛ فروغ شریفی


263. بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کارآفرینی و ارائه یک رویکرد چند وجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو)

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 107-133

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ احمد ابراهیمی طالقانی؛ آرش بخشا؛ محمد رضا زاهدی


264. بررسی رابطه بین تواناسازندههای مدیریت دانش و پاسخگویی در صنعت کاشی و سرامیک ایران: پژوهش آمیخته اکتشافی

دوره 9، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 109-132

غلامرضا خوش سیما؛ علی مهرابی؛ حمید مهرابی؛ فاطمه شیروانی؛ محبوبه کاظمی


268. ارائه نگرشی اقتضایی جهت اجرای سیستم تولیدی بهنگام

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 111-130

جمشید صالحی صدقیانی؛ یاسر سبحانی فرد؛ مریم اخوان خرازیان


270. تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن با استفاده از تحلیل پوششی داده های استوار

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 115-144

علیرضا علی نژاد؛ نیکی جلیلی تقویان


272. توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری مطالعه موردی یک سازمان انتفاعی

دوره 6، شماره 15، بهار 1386، صفحه 115-142

پیمان اخوان؛ میر علی سید نقوی؛ مرتضی سلطانی نوه؛ طالب اسدی کرم


273. ارزیابی عملکرد سیستم و زیر سیستم های تهویه قطار های مترو تهران به کمک مدل تحلیل پوششی داده های ارتباطی فازی سه مرحله ای

دوره 15، شماره 44، بهار 1396، صفحه 117-157

10.22054/jims.2016.7340

سید علیرضا میر محمد صادقی؛ مهدی مغان؛ مهدی کشاورز؛ مهرنوش کشاورز؛ فاطمه خواجه نوری


274. روش تصمیم گیری جدید بر مبنای شاخص انتخاب ارجحیت فازی تردیدی برای انتخاب پیمانکار در صنعت ساخت وساز

دوره 15، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 121-144

10.22054/jims.2017.7608

حسین گیتی نورد؛ سید میثم موسوی؛ بهنام وحدانی؛ حمید قادری